گزارش آخرین برنامه ها:

گزارش برنامه صعود به قله خرونرو

روز اول: با هماهنگی های صورت گرفته تعداد 10 نفر بامداد پنجشنبه با تاخیر یک ساعت و نیمه به دلیل شرایط مشوش تهران به دلیل اعتراضات، ساعت 2:30 از میدان ونک به سمت روستای میانا واقع در شهرستان ساری حرکت کردیم. تعداد شرکت کنندگان در برنامه 14 نفر بود ولی با نظر سرپرست 4...

برنامه پیمایش کدیر به نارنج بن

با توقف یک ساعته که در کنار دریاچه ارواح داشتیم، از خستگی راه کمی خلاص شدیم و پرقدرت و باانگیزه مسیر خود را از دل جنگل های سیسنگان ادامه دادیم ….
لمس شن های ساحل و قدم زدن بین موج هایی که بهت میرسیدن، بهترین پایانی که بود که میتوانستیم برای یک پیمایش ۳۰ کیلومتری در نظر بگیریم.

گزارش برنامه صعود به قله نقره سر

برنامه صعود به قله نقره سر طبق تقویم نیم سال دوم گروه در تاریخ 4/9/1401 برگزار شد. ساعت 6:56 برنامه را از رستوران باغ صفا در جاده هراز آغاز کردیم. ساعت 9:28 و بعد از گذشت شیب¬های زیاد، به چند کلبه (تلار) رسیدیم. ساعت 12 به یک تلار دیگر که در بالای آن “قله نقره سر” نوششته بود رسیدیم. هرچند قله کمی بالاتر قرار داشت. ساعت 14:41 به سمت پایین حرکت کردیم. ساعت 15:43 به اولین تلار و ساعت 17:55 به رستوران رسیدیم.

گزارش برنامه قله الوند و همدان گردی

مردی که روی قله دیدیم گفت: شما بودید دیروز تو میدون امام با لباس کوهنوردی نشسته بودین؟
گفتیم: آره.
گفت: دیروز که دیدمتون با خودم گفتم “اگر امروز نرم کوه میمیرم.” پاشده بود اومده بود الوند.

گزارش برنامه کوهپیمایی قله بندعیش

طبق قرار قبلی افراد گروه ساعت یک ربع به ۵ در لوکیشن تعیین شده حضور بهم رساندند؛ پس از خواندن نماز و رسیدن افراد دیگر گروه، گرم کردیم و برای صعود آماده شدیم.  ساعت ۵ درحالی که هوا هنوز روشن نشده بود و چراغ های شهر زیرپایمان روشن بود و  نمای فوق العاده ای داشت از خیابان...

گزارش برنامه دوچرخه سواری از نارنجستان تا بلیران

مسیر را اشتباه رفتیم…
عده ای دوست نداشتن کسی از این مسیر تردد کند…
متوجه بوی گوگرد شدیم…
دوچرخه ها به سیم های برق گیر می کردند…

گزارش برنامه رصد شهابی برساوشی

تقریباً ساعت نه شب بود که همگی یک جا جمع شدیم که پای صحبت‌های کارشناس بنشینیم. کارشناس با لیزر خود ستاره‌ها و صورت فلکی‌ها را نشان می­داد و داستان اساطیری که پشت نام‌گذاری هر صورت فلکی بود را تعریف می‌کرد. صورت فلکی‌هایی همچون عقرب، دب اکبر، دب اصغر، اِمرأة المُسلسله، مثلث و … را نشان دادند.

گزارش برنامه صعود به قله سبلان

در ضلع غربی قله میتوان هرم ها و قله کسری را مشاهده کرد. همگی با سنگ محراب عکس گرفتیم و به سمت پایین آمدیم. ساعت 3 به محل شروعمان رسیدیم و روی چمن‌های آنجا تا رسیدن نیسان زیر ابرهای زیبا که در آسمان حرکت میکردند خوابیدیم.

گزارش برنامه رکاب‌زنی مکارود به متل قو

مسیری که تا رسیدن به شهر پیش رویمان بود ترکیبی بود از سنگلاخ‌ها، شیب‌های تند و سرپایینی‌های روان. در همین حین لنت ترمز یکی از اعضا تمام شده بود که سرپرست به کمکش رفت.

گزارش برنامه کوهپیمایی تهران تا شمال

این برنامه به مدت پنج روز، از پارکینگ ولنجک در تهران آغاز شده و نهایتا با رسیدن به دریاچه ی خزر پایان یافته است.

پیش برنامه ها نیز از نیمه ی فروردین ماه تا پایان اردیبهشت برگزار شدند.

گزارش برنامه های کوهنوردی:

گزارش برنامه صعود به قله خرونرو

روز اول: با هماهنگی های صورت گرفته تعداد 10 نفر بامداد پنجشنبه با تاخیر یک ساعت و نیمه به دلیل شرایط مشوش تهران به دلیل اعتراضات، ساعت 2:30 از میدان ونک به سمت روستای میانا واقع در شهرستان ساری حرکت کردیم. تعداد شرکت کنندگان در برنامه 14 نفر بود ولی با نظر سرپرست 4...

گزارش برنامه صعود به قله نقره سر

برنامه صعود به قله نقره سر طبق تقویم نیم سال دوم گروه در تاریخ 4/9/1401 برگزار شد. ساعت 6:56 برنامه را از رستوران باغ صفا در جاده هراز آغاز کردیم. ساعت 9:28 و بعد از گذشت شیب¬های زیاد، به چند کلبه (تلار) رسیدیم. ساعت 12 به یک تلار دیگر که در بالای آن “قله نقره سر” نوششته بود رسیدیم. هرچند قله کمی بالاتر قرار داشت. ساعت 14:41 به سمت پایین حرکت کردیم. ساعت 15:43 به اولین تلار و ساعت 17:55 به رستوران رسیدیم.

گزارش برنامه قله الوند و همدان گردی

مردی که روی قله دیدیم گفت: شما بودید دیروز تو میدون امام با لباس کوهنوردی نشسته بودین؟
گفتیم: آره.
گفت: دیروز که دیدمتون با خودم گفتم “اگر امروز نرم کوه میمیرم.” پاشده بود اومده بود الوند.

گزارش برنامه کوهپیمایی قله بندعیش

طبق قرار قبلی افراد گروه ساعت یک ربع به ۵ در لوکیشن تعیین شده حضور بهم رساندند؛ پس از خواندن نماز و رسیدن افراد دیگر گروه، گرم کردیم و برای صعود آماده شدیم.  ساعت ۵ درحالی که هوا هنوز روشن نشده بود و چراغ های شهر زیرپایمان روشن بود و  نمای فوق العاده ای داشت از خیابان...

گزارش برنامه صعود به قله سبلان

در ضلع غربی قله میتوان هرم ها و قله کسری را مشاهده کرد. همگی با سنگ محراب عکس گرفتیم و به سمت پایین آمدیم. ساعت 3 به محل شروعمان رسیدیم و روی چمن‌های آنجا تا رسیدن نیسان زیر ابرهای زیبا که در آسمان حرکت میکردند خوابیدیم.

گزارش برنامه کوهپیمایی تهران تا شمال

این برنامه به مدت پنج روز، از پارکینگ ولنجک در تهران آغاز شده و نهایتا با رسیدن به دریاچه ی خزر پایان یافته است.

پیش برنامه ها نیز از نیمه ی فروردین ماه تا پایان اردیبهشت برگزار شدند.

گزارش برنامه صعود به قله توچال همراه با شب مانی

در قسمتی از مسیر به سنگی بسیار بزرگ که جملاتی فرانسوی بر روی آن حک شده بود، رسیدیم که مربوط به سال 1295 بود و تعدادی از فرانسوی ها برای رسیدن به شمال از این مسیر می گذشتند.

گزارش صعود به قله کلون بستک

عصر که شد همه تو یک چادر جمع شدیم،
اما از اونجایی که جا نمی شدیم، دوتا چادر دیگر را هم به هم اضافه کردیم و یک سالن درست کردیم.

گزارش برنامه صعود به قله خلنو

بعد از تلخاب، تیم به دو قسمت سرعتی و سایرین تقسیم شد.
در دو گروه آموزش هایی از قبیل گام برداری در برف، عبور از تراورس ها و نحوه صعود و فرود در شن اسکی توسط سرپرست ها متناسب با مسیر به بچه ها آموزش داده شد.

گزارش برنامه صعود به قله عباسعلی

روستایی ها دل خوشی از کوهنورد ها نداشتند و این رو از نگاه هاشون میشد فهمید؛ برای همین بعد از اینکه روستا تمام شد و وارد ابتدای جنگل شدیم، شروع به گرم کردن کردیم.

گزارش برنامه های کمپینگ و سفر:

برنامه پیمایش کدیر به نارنج بن

با توقف یک ساعته که در کنار دریاچه ارواح داشتیم، از خستگی راه کمی خلاص شدیم و پرقدرت و باانگیزه مسیر خود را از دل جنگل های سیسنگان ادامه دادیم ….
لمس شن های ساحل و قدم زدن بین موج هایی که بهت میرسیدن، بهترین پایانی که بود که میتوانستیم برای یک پیمایش ۳۰ کیلومتری در نظر بگیریم.

گزارش برنامه رصد شهابی برساوشی

تقریباً ساعت نه شب بود که همگی یک جا جمع شدیم که پای صحبت‌های کارشناس بنشینیم. کارشناس با لیزر خود ستاره‌ها و صورت فلکی‌ها را نشان می­داد و داستان اساطیری که پشت نام‌گذاری هر صورت فلکی بود را تعریف می‌کرد. صورت فلکی‌هایی همچون عقرب، دب اکبر، دب اصغر، اِمرأة المُسلسله، مثلث و … را نشان دادند.

گزارش برنامه های دوچرخه سواری:

گزارش برنامه دوچرخه سواری از نارنجستان تا بلیران

مسیر را اشتباه رفتیم…
عده ای دوست نداشتن کسی از این مسیر تردد کند…
متوجه بوی گوگرد شدیم…
دوچرخه ها به سیم های برق گیر می کردند…

گزارش برنامه رکاب‌زنی مکارود به متل قو

مسیری که تا رسیدن به شهر پیش رویمان بود ترکیبی بود از سنگلاخ‌ها، شیب‌های تند و سرپایینی‌های روان. در همین حین لنت ترمز یکی از اعضا تمام شده بود که سرپرست به کمکش رفت.

گزارش برنامه دوچرخه سواری در جنگل از وویسر تا نوشهر

برای دیدن دریاچه فراخین از مسیر خارج شدیم، از یک جایی به بعد که پستی و بلندی های مسیر خیلی زیاد می شد دوچرخه ها را کنار هم گذاشتیم و پیاده به سمت دریاچه رفتیم.

گزارش برنامه دوچرخه سواری جنگل فندقلو

اندکی بعد از اسفالت جدا شدیم و مسیر بسیار بکر بود، طوری که رد چرخ ماشین هم پیدا نبود.
در واقع داشتیم مرز استان اردبیل و گیلان رو رکاب میزدیم، طوری که تا قسمتی از مسیر جاده و شهر های پایین دست مشخص بود.
به گله های گاو و گوسفند میرسیدیم و با سگ های گله مثل همیشه چالش داشتیم.

عضویت در خبر نامه

از چه برنامه هایی با خبر شوید؟

آیا می خواهید از انتشار مطالب زیر هم باخبر شوید؟

از چه طریقی با خبر شوید؟

7 + 4 =