گزارش برنامه پیمایش آبشار اسکلیم

گزارش برنامه پیمایش آبشار اسکلیم

به سمت سوباتان دریاچه دشت‌های ابتدای مسیر رنگین کمان روستا سوباتان شروع سر بالایی‌ها و نمای قله سبلان شروع شیب‌های سرپایینی سنگین و خطرناک شروع مسیر روستای بودالالو شوق اتمام 1700 متر افزایش ارتفاع شیب‌های سنگین قبل از گردنه محل شبمانی مسیر روز اول نمای روستا سوباتان...