بعد از معرفی و سرشماری اعضا، حرکت با گامهایی آرام به سمت پناهگاه کلکچال آغاز شد و در بین مسیر دو دفعه برای
استراحت و سرشماری ایستادیم و در نهایت ساعت 9:10 به پناهگاه رسیدیم.
توقف 15 دقیقها ی در پناهگاه به منظور صرف صبحانه و چایی انجام شد. همچنین سرپرست برنامه به آموزش در مورد اجزای مختلف و انواع باتوم و نحوه گام برداری با آن پرداخت. علاوه بر آن 3 نفر از دوستان به دلیل درد در زانو و خستگی در ادامه مسیر نتوانستند مارا همراهی کنند.
بعد از این توقف، با گامهایی سریعتر به سمت زین اسبی حرکت کردیم. در طول این مسیر نیز چند استراحت کوتاه داشتیم و آموزشهایی در مورد هماهنگ کردن نفس با گام داده شد. در نهایت ساعت 11:10 به بخش زین اسبی رسیدیم.

بعد از گرفتن عکس، با توجه به اصول هواشناسی و صلاحدید سرپرست گروه بخاطر احتمال بارش و رعد و برق در یک ساعت آینده،
صعود به قله انجام نشد و با همفکری تعدادی از اعضای با تجربه تصمیم بر این شد به سمت قله اسپیلت بجای قله کلکچال حرکت کنیم.
مجموع توقف در زین اسبی و قله
اسپیلت حدود 1 ساعت و 20 دقیقه بود.
سپس با سرشماری مجدد و آموزشی مختصر درباره ی نحوه گام برداشتن به منظور فشار کمتر به زانو و محکم کردن بند کفشها حرکت با سرعت نسبتا خوبی به سمت پایین کوه آغاز شد.

با استراحتهای کوتاه در طول مسیر، مجددا به پناهگاه برای صرف نهار و استراحت رسیدیم و دوستان دیگر گروه که از قله توچال برمیگشتن به ما ملحق شدن، با حضور اعضای جدید، معرفیِ
دوباره ای صورت گرفت. بعد از حدود 20 دقیقه حرکت مجددا آغاز شد.
بعد از رسیدن به محلی که صعود را از آن آغاز کرده بودیم، سرد کردیم و جلسه پیشنهادات و انتقادات برگزار شد و نکات ارزشمندی درآن مطرح شد. در آخر در ساعت 18 سالم و بدون هیچ مشکلی از یکدیگر جدا شدیم.

به امید دیدار همه شما عزیزان در برنامه های کوهساران
سرپرست برنامه: زهرا کریمی
نویسنده گزارش: نگار جودی
تاریخبرگزاری: 23اردیبهشت1401

عضویت در خبر نامه

از چه برنامه هایی با خبر شوید؟

آیا می خواهید از انتشار مطالب زیر هم باخبر شوید؟

از چه طریقی با خبر شوید؟

9 + 10 =