قرار ساعت ۶:۳۰ بود که بچه‌ها تا ۶:۴۰ همه رسیدن.

ساعت ۶:۴۵ از ضلع شرقی میدان ونک با مینی بوس راه افتادیم. یکی از بچه‌ها را هم قبل از فشم برداشتیم. یک خرده که گذشت و تو جاده فشم افتادیم، هوا خنک و خوب شد و خیلی فرح بخش بود. ساعت ۹:۱۵ رسیدیم پارکنیگ کلون بستک.

بچه‌ها صبحانه خوردن و کوله‌ها را بستن؛ کوله یک سریا خیلی سنگین شده بود. بعدش نرمش کردیم و ساعت ۹:۴۰ راه افتادیم به سمت قله.

ارتفاعی که حرکت را ازش شروع کردیم ۳۴۰۰ متر بود و کل مسافت تا قله هم ۳.۱ کیلومتر بود. ارتفاع قله هم ۴۱۵۰ متر است. مسیر شیب‌دار اما با مسافت کم است.

ساعت ۱۰:۳۰ یک بار وایستادیم و استراحت کردیم و ۱۰:۴۰ دوباره حرکت کردیم.

تا اینجا تقریبا نصف راه را رفته بودیم و بچه‌ها هم خیلی خسته نشده بودن.

ساعت ۱۲:۳۰ رسیدیم به قله کلون بستک. آخر مسیر سنگی بود و یک خرده سخت بود. بچه‌ها خسته بودن و حتی عکس هم نگرفتیم و به خاطر اینکه جای چادر زدن پر نشه، زود چادرها رو زدیم. بعد از آن بچه‌ها تو چادر استراحت کردن.

عصر که شد و بچه‌ها چادرها را زده بودن و استراحت کرده بودن و یه چیزی خورده بودن، کم کم از چادرها اومدن بیرون و همه تو یک چادر جمع شدیم.

از اونجایی که جا نمی شدیم، دوتا چادر دیگر را هم به هم اضافه کردیم و یک سالن درست کردیم.

نشستیم و باهم بازی کردیم و حرف زدیم و خوش گذروندیم.

ساعت 19 بود که دیدیم قله شلوغ شده و تعداد چادرها زیاد و فهمیدیم که تصمیم درستی گرفتیم که زود اومدیم و چادر زدیم.

هوا رفته رفته داشت سرد میشد. غروب و شب شد و بچه‌ها هم رفتن چادرهای خودشان و یک سریا شام خوردن و یک سریا هم خوابیدن.

صبح ساعت ۵:۳۰-۶ بلند شدیم. یک سریا صبحانه خوردن(از املت تا نون پنیر) و بعد از آن هم چادر‌ها و لوازم را جمع کردن.

ساعت ۷ نرمش کردیم و ۷:۱۵ راه افتادیم به سمت پایین.

ساعت ۹:۱۵ رسیدیم پارکینگ. و در طول مسیر تنها یک بار استراحت کردیم. بچه‌ها چون خوابیده بودند و صبحانه خورده بودند انرژی داشتند و مسیر برگشت را خوب طی کردند.

وایستادیم تا مینی بوس بیاد و ساعت ۱۰:۱۵ حرکت کردیم به سمت تهران و دانشگاه و ساعت ۱۲:۳۰ رسیدیم دانشگاه.

به امید دیدار همه شما در برنامه های کوهساران
سرپرست برنامه: نگار عنابستانی
نویسنده گزارش: مهدی رحیم زاده
تاریخ برگزاری: 30تیر1401

گالری تصاویر:

عضویت در خبر نامه

از چه برنامه هایی با خبر شوید؟

آیا می خواهید از انتشار مطالب زیر هم باخبر شوید؟

از چه طریقی با خبر شوید؟

5 + 10 =