صعود به قله چرمکش

صعود به قله چرمکش

طبق ساعت اعلام شده برنامه قرار بود روز چهارشنبه ۲/۳ ساعت ۲۳و۳۰ دقیقه باشه اما به دلیل محدودیت تردد بچه های خوابگاهی بچه ها یک ساعت زودتر محل قرار یعنی درب ولیعصر دانشگاه جمع شدن تا علی رغم بارون شد یدی که باریده بود و زمین ها کاملا خیس بودن، دم در دانشگاه زیرانداز پهن کردنو شروع کردن بازی کردن…

رکابزنی ویسر به نوشهر

رکابزنی ویسر به نوشهر

سفر ما حدودا ساعت 11 شب روز پنجشنبه 14 اردیبهشت با جمع شدن بچه های تیم سر محل قرار شروع شد .اتوبوس حدود ساعت 12:3۰ به ما رسید و بارگیری دوچرخه ها بعد از آماده کردن دوچرخه ها برای بارگیری شروع شد..