گزارش برنامه صعود به قله تیزکوه

گزارش برنامه صعود به قله تیزکوه

دقت کنید نمای کلی از مسیر طی شده در شکل زیر است و در گزارش اسامی نقطه ها بر اساس این شکل قابل شناسایی است. ساعت 4 صبح در فلکه اول تهرانپارس جمع شدیم و بعد 5 دقیقه حرکت رو به سمت روستای پلور آغاز کردیم حدود ساعت 5:35 دقیقه صبح به محل پارک ماشین در کنار پل رسیدیم بعد...