گزارش برنامه صعود به قله ساکا

گزارش برنامه صعود به قله ساکا

جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ رفتیم به سمت قله ساکا. ما طبق برنامه ریزی، عده ای با ماشین شخصی و بقیه با مینی بوس ساعت ۶:۴۰ در محل از پیش تعیین شده جمع شدیم و بعد از عبور از روستای افجه، ساعت ۷ در انتهای مسیر آسفالت دور هم حلقه تشکیل داديم و شروع به انجام حرکات کششی و گرم کردن...