دقت کنید نمای کلی از مسیر طی شده در شکل زیر است و در گزارش اسامی نقطه ها بر اساس این شکل قابل شناسایی است.

ساعت 4 صبح در فلکه اول تهرانپارس جمع شدیم و بعد 5 دقیقه حرکت رو به سمت روستای پلور آغاز کردیم حدود ساعت 5:35 دقیقه صبح به محل پارک ماشین در کنار پل رسیدیم بعد حدود 25 دقیقه جهت صرف صبحانه ساعت 6 گرم کردن رو شروع کردیم و ساعت 6:10 دقیقه از مسیر جاده و از ارتفاع 2220 متر صعود رو شروع کردیم.

سپس در مسیر جاده ادامه دادیم و در نقطه ی r1 به سمت خط الرلس نرفتیم و مسیر جاده که به نقطه ی end of road ختم میشد را ادامه دادیم.

بعد از حدود یک ساعت پیمایش با شیب نه چندان زیاد به گردنه رسیدم که نمایی بسیار زیبایی از دماوند از سمت دشت لار دیده میشد.

gardane1

برای رسیدن به خط الراس باید شیب نسبتا تند اولیه مسیر رو میگذراندیم لذا به مدت 5 دقیقه استراحت کردیم و ساعت 7:15 دقیقه حرکت رو ادامه دادیم تا بعد از گذر شیب اولیه در ادامه ی مسیر به اولین دست به سنگ میرسیم. سنگ نسبتاً بزرگی است که از سمت راست آن امکان ادامه مسیر وجود دارد. حدود ساعت 7:40 دقیقه دست به سنگ اول رو بدون مشکل گذراندیم و بعد از مدتی پیمایش ساعت 8:05 دقیقه دوباره به مدت 5 دقیقه  استراحت داشتیم.

dasbsang1

مسیر سبز انتخاب شده

بعد از استراحت به سمت دست به سنگ دوم حرکت کردیم و ساعت 8:35 دقیقه دست به سنگ دوم را هم پشت سر گذاشتیم.

dasbsang2

در ادامه مسیر ساعت 8:53 به خط الراس در ارتفاع 3000 رسیدیم(tighe) . از اینجا به بعد مسیر تیغه شد و تقریباً روی یک مسیر باریک که گاهی نیاز به دست به سنگ شدن داشت حرکت می کردیم. ساعت 9:20 تیغه ی اول را پشت سر نهادیم.

مسیر بعد از تیغه ی اول کمی هموار شد.

و ساعت 9:30 به مدت 10 دقیقه استراحت سوم را داشتیم در ادامه مسیر در ساعت 11 به انتهای تیغه ی دوم رسیدیم و بعد از 10 دقیقه استراحت مسیر را تا قله ادامه دادیم. از tighe2 تا w6 مسیر تیغه ای بوده سپس فضایی هموار و مناسب برای استراحت وجود داشت که به علت حال نامناسب و خستگی یکی از همنوردان یک بیسیم به او دادیم و مجبور به ترک وی شدیم تا در آنجا استراحت کند و ما با سرعت بیشتر به سمت قله برویم و در مسیر برگشت دوباره به هم برسیم. از w6 تا مسیر کاملاً تیغه ای بوده و لازم به دست به سنگ شدن داشت. حدود ساعت 12:05 دقیقه به قله تیز کوه رسیدیم .

به دلیل اینکه هوا ابری میشد تصیمیم گرفتیم به اندازه یک توقف کوتاه در قله باشیم و سپس فرود را اغاز کردیم در مسیر برگشت. یکی از همنوردان خسته شد که به همین علت دو نفر از افراد او را با سرعت مناسب و کمتر از کل تیم همراهی کردند. در میانه ی مسیر نیز یکی دیگر از همنوردان به علت برخود زانویش با سنگ دچار آسیب(ضرب دیدگی) در زانو شد که خوشبختانه مشکل جدی نبود و فرود رو ادامه دادیم.از w4 تا w6 را تراورس کرده و از مسیر سبز رنگ برگشتیم تا سرعت تیم در مسیر های تیغه ای گرفته نشود. همنوردی که در w6 رها کردیم را به سلامت با تیم همراه کردیم. سپس تیم کمی نظم خود را به علت عدم پیروی از سرپرست نظم خود را از دست داد که زمان نسبتاً قابل توجهی را به همین علت از دست دادیم. بعد از نظم بخشیدن همه  در حوالی w7 به سمت مسیر دهلیز که ترک قرمز رنگ هست حرکت کردیم.از ساعت 2:20 به دهلیز دوم  بعد از شروع خط الراس رسیدیم و تصمیم گرفتیم که از آن فرود آییم مسیر پرشیب و ریزشی بود و اعضای گروه با فاصله و هوشیاری فرود می آمدند که چرا که سنگ ها مرتب ریزش میکردند بارندگی نیز مزید بر علت بود که کار فرود را کمی کندتر کند. افرادی که عقب‌مانده بودند نیز با فاصله ی زمانی مناسبی دهلیز را پیدا کرده و به تیم ملحق شدند. بالاخره ساعت 5 بعد از ظهر تمامی اعضای گروه به نقطه شروع صعود رسیدند.