صعود به قله شاه البرز

این برنامه به علت بارش های منطقه و احتمال خطر رعد و برق و طغیان رودخانه جایگزین برنامه پراچان به درجان شد. ساعت 5 و نیم صبح از تهران به سمت روستای حسن جون راه افتادیم. ساعت 8 و نیم به محل قرار رسیدیم. از آنجایی که شاه البرز در جنوبی ترین خط رشته کوه البز است، ما دقیقا در مرز سامانه بارشی قرار داشتیم و میتوانستیم بارش های آن سمت جبهه شمالی رشته کوه را حس کنیم.

پیش بینی ها برای مسیر ما حوالی ظهر را ابری و خطر رعد و برق اعلام کرده بودند، به همین علت حرکت خود را به تعویق انداخته تا این خطر را پشت سر گذاشته و با صاف شدن هوا قدم به ارتفاعات بگذاریم. بعد از صرف صبحانه و شنیدن صدای رعد و برق هایی که به ارتفاعات میزد J و گرم کردن ساعت 10:10 دقیقه صعود را شروع کردیم. ابتدای مسیر شیب چندانی نداشت و در یک مسیر نسبتا صاف از کنار رودخانه و باغات عبور میکردیم. بعد از 30 دقیقه پیمایش به دو راهی میرسیم یکی از کنار روخانه عبور میکند و دیگری از دامنه هر دو مسیر یکسان هستند ولی مسیر دامنه کوتاهتر است. ما رفت را از مسیر پایینی رفتیم و برگشت را از بالایی آمدیم.

به طور متوسط هر یک ساعت پیمایش 10 دقیقه استراحت میکردیم و مسیر پاکوب مشخص داشت.

در مسیر باغات چشمه ها و نهر های زیادی بود لذا مشکلی در مورد آب وجود نداشت و مسیر آنتن دهی نسبتا خوبی نیز داشت.

ساعت 13:55 به کنار یک چشمه رسیدیم و تصمیم گرفتیم ناهار را همانجا بخوریم. بعد 1 ساعت استراحت مسیر را به سمت گوسفند سرای اول ادامه دادیم . ساعت 3 و نیم به گوسفند سرای اول رسیدیم و در این فصل این گوسفند سرا آب نداشت.

ساعت 4 به گوسفند سرای دوم رسیدیم که قبل از ما چند گروه نیز در انجا بودند. در قسمت بالایی رود دو چشمه وجود داشت و چونکه مطمئن نبودیم گوسفند سرای سوم آب هست یا نه. همچنین هواشناسی احتمال رعد و برق پیشبینی در ساعت 6 پیش بینی کرده بود تصمیم گرفتیم شب همانجا اتراق کنیم. گوسفند سرای دوم پناهگاه داشت ولی تصمیم گرفتیم چادر بپا کنیم.

بعد از شب مانی صبح ساعت 5:45 دقیقه مسیرمان را به سوی قله با کوله سبکتر ادامه دادیم. گوسفند سرای سوم آب نداشت لذا تصمیم دیشب تصمیم به جایی بود. بعد حدود سه ساعت چهل و پنچ دقیقه پیمایش به قله رسیدیم. نمای زیبایی از علم کوه از قله دیده میشد. مسیر برف چندانی نداشت و کمی پرشیب تر از بقیه مسیر بود.

بعد از کمی توقف در قله به سمت گوسفند سرای دوم و چادرها حرکت کردیم. ساعت 12:15 به گوسفندسرای دوم رسیدیم و چادرها را جمع کردیم و ناهار را خوردیم و ساعت 13:55 شروع به حرکت کردیم مسیر برگشت متاسفانه عبور قاطرها باعث فرسایش خاک مسیر شده بود. (پر از سنگ های ریز و یا خاک های بسیار نرم). در نهایت ساعت 18:50 دقیقه به پای صعود رسیدیم.