بخش پنجم: توضیحات برنامه

ساعت ۶:۱۵ قرار ما دم درب ولیعصر دانشگاه امیرکبیر بود و با جمع شدن همه ساعت ۶:۳۵ دقیقا اتوبوس شروع به حرکت کرد.

در طی مسیر خیابان ها خلوت و از کنار برج آزادی رد و از تهران خارج شدیم.

در طی مسیر بچه ها مشغول گپ و گفت و بازی بودنو تا ساعت ۷:۵۰ که اتوبوس ایستاد و به مقصد رسیدیم.

با پیاده شدن از اتوبوس اختلاف دمایی و سرد بودن هوا محسوس بود که سرپرست پیشنها پوشیدن لباس های بیشتر را داد. و در این حین بچه ها قبل از حرکت لباس مناسب پوشیده و کارهای دیگر از قبیل گذاشتن وسایل غیر ضروری در اتوبوس و زدن کرم ضد آفتاب زا انجام دادند.

با کمی حرکت ساعت ۸:۱۰ الی ۸:۳۰ شروع به گرم کردن و انجام انواع حرکت کششی کردیم.

پس از گرم شدن شروع بع حرکت کرده و مسیر شیب کم داشت که در حین مسیر کوه و قله های پر از برف مشخص بود.

طی کردن این مسیر تا ساعت ۹:۳۰ ادامه داشت تا در نزدیکی یه رود برای صبحانه توقف کردیم.

بعد از جمع کردن وسایل ساعت ۱۰:۱۵ آماده برای ادامه حرکت شدیم. در طی حرکت، مسیر برفی شده و حدود ساعت ۱۱ مسیر کاملا برفی با شیب متوسط را باید طی میکردیم.

در وسط مسیر برای یک استراحت چند دقیقه ای سرپایی ایستادیم تا کمی آب نوشیده و خوراکی قندی مصرف کنیم، در حین این استراحت سرپرست توضیحاتی در باره استفاده از باتوم و مدیریت راه رفتن در مسیر برفی و یخی را توضیح داد‌.

با ادامه دادن مسیر ساعت ۱۱:۴۵ به آبشار رسیدیم.

بچه ها  مشغول کمی استراحت و عکس گرفتن از مناظر و برف بازی شدند:)

در همان نزدیک آلشار در پشت تپه ها ساعت ۱۳:۳۰ شروع به درست کردن بساط ناهار کردیم.

گروهی از بچه ها مشغول تدارک برای ناهار مثل خرد کردن گوجه و … شدند و گروهی دیگر مشغول روشن کردن آتش. چون محل ناهار زیر سایه و در بین برف ها انتخاب شد هوا از بقیه جاها سرد تر بود‌ و تعدادی از بچه ها برای گرم شدن جای دیگری رفته و زیر آفتاب کمی نشستند. حدود ساعت ۱۴:۳۰ فیله ها و غذا آماده شده و با کمک همدیگر غذا را کامل آماده کردیم و دور هم نوش جان کردیم.

ساعت ۱۵:۴۵ تمامی وسایل را جمع کرده و لباس های گرم خود را پوشیده و برای برگشتن آماده شدیم.

از چالش های مسیر برگشت به دلیل آب شدن برف بعضی از قسمت ها گل و برف و یخ در سراشیبی ها بود.

حدود ساعت ۵ به اتوبوس رسیده و با استراحت و عوض کردن کفش و لباس ها وارد اتوبوس شده و به تهران برگشتیم:)