گزارش برنامه صعود به قله کلکچال

گزارش برنامه صعود به قله کلکچال

اما اینسری از مسیر معمول خط الراس نرفتیم!
کنار مسیر خط الراس توی گردنه، یک مسیر نسبتا صاف و سرسبز هست که میرسد به چشمه پیازچال…
هر قدر که جلوتر می‌رفتیم، مسیر سرسبز تر و دیدنی تر می‌شد.