بخش پنجم: توضیحات برنامه

ساعت ۷:۴۵ حرکت خود را از تهران به سمت رودبارک کلاردشت آغاز کردیم و پس از دو توقف کوتاه حوالی ساعت ۰۰:۳۰ به رودبارک رسیدیم. شب را در هوایی نسبتا خنک گذراندیم. صبح زود ساعت ۴:۴۵ بیدار شدیم و با ماشین‌ها به‌ سمت ونداربن حرکت کردیم. در مسیر جاده‌ی خاکی رودخانه‌ی سرآبرود نمایان بود. ساعت ۵:۳۵ به مجتمع کوهستانی ونداربن رسیدیم . پس از صرف صبحانه و گرم کردن ساعت ۶:۳۰ پیمایش را شروع کردیم. بعد از گذشتن از پل چوبی ۲ متری به پاکوب ابتدای مسیر رسیدیم و پس از عبور از گوسفندسرا در مسیر پاکوب‌ها جلو رفتیم تا در ساعت ۸:۱۵ به محلی رسیدیم (ارتفاع: ۲۶۷۰ متر)،که در آن یک سنگ بزرگ کشتی‌مانند وجود دارد که بین کوهنوردان به کشتی سنگ معروف است. از چشمه‌‌ای که زیر سنگ بود آب برداشتیم. بعد از کمی استراحت در این منطقه، پاکوب را تا رسیدن به پناهگاه سرچال ادامه دادیم. اوایل مسیر شیب زیادی نداشت اما با نزدیک شدن به پناهگاه سرچال شیب افزایش پیدا کرد. در ساعت ۱۲:۳۰ به پناهگاه رسیدیم. بنا به تشخیص سرپرست قرار شد محل کمپ همین‌جا باشد. چادرها را برپا کردیم و دست به کار آماده کردن ناهار شدیم. بعد از خوردن ناهار هرکدام از بچه‌ها مطالبی را که قرار بود از قبل آماده کنند برای بقیه توضیح دادند و در ادامه امیررضا احمدی نکات و توضیحات کاملی درمورد تجهیزات، تغذیه، پوشاک و شرایط صعود به دماوند داد. حوالی ساعت ۱۹:۰۰ شام را آماده کردیم و پس از صرف شام خوابیدیم تا انرژی کافی برای صعود صبح روز بعد داشته باشیم. صبح زود ساعت ۳:۰۰ بیدار باش بود و پس از صرف صبحانه‌ای مختصر اما مقوی ساعت ۳:۴۵ به سمت پناهگاه علم‌چال حرکت کردیم. مسیر سنگ‌لاخی از روی سنگ‌چین‌ها قابل تشخیص بود. ساعت ۷:۰۰ به پناهگاه علم‌چال رسیدیم که محل کمپ کوهنوردان است. از این‌جا علم‌کوه، شانه‌کوه، کمان‌کوه و تخت سلیمان را می‌توانستیم ببینیم. عظمت دیواره‌ی علم‌کوه همه را مات و مبهوت خودش کرده‌ بود. سنگی شبیه سماور روی دیواره‌ی علم‌کوه توجه بچه‌ها را به خود جلب کرده‌بود

بعد از مختصر استراحتی راه را از روی سنگ‌های بزرگ به سمت قله ادامه دادیم. گاهی دست به سنگ می‌شدیم و گاهی برای عبور از سنگ‌ها از باتون کمک می‌گرفتیم. ساعت ۹:۱۵ به گردنه‌ی شانه‌کوه رسیدیم. قله به وضوح نمایان بود و مسیر از گردنه تا قله ریزشی بود. به تشخیص سرپرست از صعود به قله منصرف شدیم. پس از استراحت کوتاهی، مسئول امداد اکسیژن خون بچه‌ها را اندازه گرفت. سپس، راه برگشت را پیش گرفتیم و در نهایت ساعت ۱۳:۳۰ به پناهگاه سرچال رسیدیم. بعد از صرف ناهار و جمع‌آوری چادرها ساعت ۱۴:۴۵ به سمت ونداربن حرکت کردیم. پس از استراحت‌های کوتاه در مسیر به محل توقف ماشین‌ها در مجتمع کوهستانی ونداربن رسیدیم. بعد از سرد کردن، سوار ماشین‌ها و راهی تهران شدیم