بخش پنجم: توضیحات برنامه

در ابتدای برنامه تمام هماهنگی ها میان سرپرست و اعضای گروه در فضای مجازی انجام گرفت من جمله تجهیزات لازم و ضروری که برای برنامه لازم بود و هماهنگی برای تقسیم بندی در ماشین هایی که قصد حرکت به سمت ابتدای مسیر دشت هویج واقع در انتهای روستای افجه را داشتند. اعضای گروه در دو ماشین تقسیم شدند که محل قرار یکی در میدان 

هروی و دیگری در قلهک بود. ماشین اول از مبدا قلهک ساعت 5:20 به لوکیشن رسید و ماشین دوم در ساعت 5:40 به لوکیشن رسید . برنامه کوهنوردی ساعت 5:45 با نرمش جهت گرم کردن پیش از برنامه آغاز شد و سپس دوستانی که گتر نبسته بودند شروع به بستن گتر کردند و سرپرست توضیحات ابتدایی را داد.

حرکت ما ساعت 6:10 آغاز شد. در ابتدای مسیر قرار شد یاسین اولین نفر در صف گروه حرکت کند (به عنوان مسیریاب) و مهدی به عنوان عقبدار گروه در انتهای صف گروه قرار گرفت.

اولین حرکت بدون توقف خاصی صورت گرفت و راس ساعت 7:30 به ابتدای دشت هویج که پوشیده از برف بود رسیدیم که اولین توقف رسمی گروه هم در این بخش انجام شد. افراد گروه به خوردن تنقلات, آب و چایی و صبحانه ای کوچک مشغول شدند و سپس به توصیه سرپرست بعضی افراد شروع به پوشیدن لباس گرم در این اینجا کردند و سپس توضیحات تکمیلی سرپرست و کمک سرپرست از منطقه و آموزشات ایشان پیرامون اینکه نقاب برفی چیست و راه های شناسایی آن به افراد گروه داده شد. سپس چند عکس گروهی در اینجا گرفته شد و ساعت 7:45 حرکت اصلی به سمت یال اصلی آغاز شد . سینا در ابتدای مسیر جهت برفکوبی قرار گرفت و پشت سر او یاسین به فاصله کمی برای نشان دادن مسیر . ذکر این نکته مهم است که نمیتوانستیم به هیچ عنوان از پاکوب خارج شویم در بعضی نقاط ارتفاع برف زیاد بود و در بعضی نقاط خود پاکوب هم برف سفت نشده بود و ممکن بود پای شخصی فرو برود که میتوانست منجر به نفوذ برف و آب به داخل کفش شود.در بخش ابتدایی از قسمتی حرکت کردیم که پشت به نور آفتاب بود و یک شیب تمام برفی را بالا رفتیم. به محض رسیدن بر روی یال اصلی و موقعیت تابشی خورشید ملاحظه میشد که نیمی از مسیر و یال کاملا بدون برف اما مرطوب و سر بود. حرکت همچنان بدون توقف روی یال ادامه پیدا کرد تا اینکه در حوالی ساعت 8:30 با توقف سرپرست دومین توقف رسمی گروه انجام شد. و حدود 10 دقیقه دوستان استراحت کردند و ساعت 8:40 به راه خود ادامه دادند. در ادامه به بخش سخت مسیر صعود رسیدیم که شیب اصلی منتهی به خط الراس بود.

در این بخش قرار شد فاصله اعضای گروه به علت خطرناک تر شدن مسیر کمتر شود و سرعت گروه به دلیل شیب بالا و کوتاه شدن گام ها کاهش پیدا کرد.

سومین توقف در ساعت  9:20 در میانه شیب اصلی منتهی به خط الراس توقف سوم داده شد. ودر همین زمان باد سرد با سرعت شروع شد که البته باد در طول صعود کاملا مقطعی بود و تقریبا هربار بعد از حدود 20 دقیقه یا یک ربع سرعت باد کاهش پیدا میکرد. اما نزدیک شدن ابر باران زا به گروه باعث نگرانی سرپرست و کمک سرپرست شده بود که باعث شد تصمیمشان بر این شود که سرعت گروه افزایش پیدا کند تا بتوان به موقع از خط الراس خارج شد.

ساعت 10:15 شیب اصلی تمام شد و تمام افراد گروه حالا بر روی خط الراس قرار گرفتند به سرعت وضعیت هوایی تغییر پیدا کرد به طوری که باد تقریبا قطع شد و تقریبا وضعیت جوی بسیار مناسبی در تایمی که بر روی خط الراس بودیم پدیدار شد. بدون توقف تا قله حرکت کردیم تا ساعت 10:40 به قله اصلی پرسون رسیدیم.

بر روی قله سرعت باد بسیار زیاد بود . و تقریبا یک ربع تا 20 دقیقه دوستان استراحت کردند و چندین عکس بر روی قله گرفته شد.

حوالی ساعت 11:00 به سمت پایین قله حرکت کردیم و بر روی خط الراس قرار گرفتیم.

در راه بازگشت با دو کوهنورد مواجه شدیم که در حال حرکت به سمت قله بودند . البته این نکته را هم باید ذکر کنیم که تقریبا اینها تنها کسانی بودند که به جز گروه ما در مسیر قله پرسون بودند.

مسیر فرود با یکبار توقف کوتاه در میانه مسیر در پیش گرفته شد تا اینکه با درخواست تعدادی از همنوردان و موافقت سرپرست , آموزش نحوه اصولی فرود به شکل سرخوردن بر روی برف به اعضای گروه داده شد و در مکانی ایمن و کوتاه افراد گروه در ساعت 13:35 شروع به سرخوردن اصولی از مسیری کوتاه و ایمن نمودند که سپس در ادامه کمی تفریح و اوقات شاد (برف بازی) در دشت هویج انجام گرفت که بعد از استراحت کافی افراد . در دو گروه به سمت ماشین ها برگشتیم تا دقیقا ساعت 15:15 تمامی نفرات برنامه با سلامت به ماشین ها رسیدند .

سپس بعد از تعویض البسه کوهنوردی . نرمش جهت سرد کردن بدن انجام گرفت. و سپس به سمت روستایه افجه حرکت کردیم. و در انتهای برنامه ضمن خوردن بستنی و خداحافظی برنامه را در ساعت 16:20 به پایان رساندیم و افراد گروه در دو ماشین به سمت تهران حرکت کردند.